PRIVATUMO POLITIKA

PRIVATUMO PAREIŠKIMAS

Mes rimtai žiūrime į jūsų privatumą ir šiame privatumo pareiškime paaiškinama, kaip  VisiMobilieji.lt (kartu „mes“ arba „mūsų“) renka, naudoja, dalijasi ir apdoroja jūsų informaciją.

Asmens duomenų rinkimas ir naudojimas

Asmens duomenys yra informacija, kuri gali būti naudojama tiesiogiai ar netiesiogiai jus identifikuoti. Asmens duomenys taip pat apima anoniminius duomenis, susietus su informacija, kuri gali būti naudojama tiesiogiai ar netiesiogiai jus identifikuoti. Asmens duomenys neapima duomenų, kurie buvo negrįžtamai anonimizuoti arba surinkti taip, kad jie nebegalėtų mums leisti, nei kartu su kita informacija, nei kitaip, jus identifikuoti.

Saugos ir saugumo skatinimas

Mes laikomės teisėtumo, teisėtumo ir skaidrumo principų, naudojame ir tvarkome mažiausiai duomenų pagal ribotą tikslą ir imamės techninių ir administracinių priemonių, kad apsaugotume duomenis. Mes naudojame asmeninius duomenis, kad padėtų patvirtinti paskyras ir naudotojų veiklą, taip pat skatiname saugumą, pvz., Stebime sukčiavimą ir tiriame įtartiną ar galimai neteisėtą veiklą arba mūsų sąlygų ar politikos pažeidimus. Toks apdorojimas grindžiamas mūsų teisėtu interesu padėti užtikrinti mūsų produktų ir paslaugų saugumą.

Čia aprašomas asmens duomenų, kuriuos galime rinkti, tipai ir kaip galime juos naudoti:

Kokius asmens duomenis renkame

Ⅰ. Jūsų pateikti duomenys: 

Mes renkame asmens duomenis, kuriuos pateikiate, kai naudojatės mūsų produktais ir paslaugomis ar kitaip bendraujate su mumis, pvz., Kai sukuriate paskyrą, susisiekiate su mumis, dalyvaujate internetinėje apklausoje, naudojatės mūsų internetine pagalba arba pokalbių internetu įrankiu. Jei perkate, mes renkame asmens duomenis, susijusius su pirkimu. Šie duomenys apima jūsų mokėjimo duomenis, pvz., Kredito ar debeto kortelės numerį ir kitą kortelės informaciją, ir kitą sąskaitos bei tapatybės patvirtinimo informaciją, taip pat atsiskaitymo, pristatymo ir kontaktinę informaciją.

Ⅱ. Duomenys apie mūsų paslaugų ir produktų naudojimą:

Kai lankotės mūsų svetainėse, galime rinkti duomenis apie naudojamo įrenginio tipą, jūsų įrenginio unikalų identifikatorių, jūsų įrenginio IP adresą, operacinę sistemą, naudojamą interneto naršyklės tipą, naudojimo informaciją, diagnostikos informaciją ir vietos informacija iš arba apie kompiuterius, telefonus ar kitus įrenginius, kuriuose įdiegiate arba pasiekiate mūsų produktus ar paslaugas. Jei įmanoma, mūsų paslaugos gali naudoti GPS, jūsų IP adresą ir kitas technologijas, kad nustatytų apytikslę įrenginio vietą, kad galėtume tobulinti savo produktus ir paslaugas.

Kaip mes naudojame jūsų asmens duomenis

Apskritai, mes naudojame asmens duomenis savo produktams ir paslaugoms teikti, tobulinti ir plėtoti, bendrauti su jumis, siūlyti jums tikslinę reklamą ir paslaugas bei apsaugoti mus ir mūsų klientus.

Ⅰ. Mūsų produktų ir paslaugų teikimas, tobulinimas ir tobulinimas:

Mes naudojame asmens duomenis, kad galėtume teikti, tobulinti ir plėtoti savo produktus, paslaugas ir reklamą. Tai apima asmens duomenų naudojimą tokiems tikslams kaip duomenų analizė, tyrimai ir auditas. Toks apdorojimas grindžiamas mūsų teisėtu interesu siūlyti jums produktus ir paslaugas bei užtikrinti verslo tęstinumą. Jei dalyvausite konkurse ar kitoje reklamoje, mes galime naudoti jūsų pateiktus asmens duomenis toms programoms administruoti. Kai kurios iš šių veiklų turi papildomų taisyklių, kuriose gali būti papildomų duomenų apie tai, kaip mes naudojame asmens duomenis, todėl raginame prieš dalyvaujant atidžiai perskaityti šias taisykles.

Ⅱ. Bendraudamas su jumis:

Gavę aiškų jūsų išankstinį sutikimą, mes galime naudoti asmens duomenis, kad galėtume siųsti jums rinkodaros pranešimus, susijusius su mūsų produktais ir paslaugomis, bendrauti su jumis apie jūsų sąskaitą ar operacijas ir informuoti jus apie mūsų politiką ir sąlygas. Jei nebenorite gauti el. Pašto pranešimų rinkodaros tikslais, susisiekite su mumis ir atsisakykite. Mes taip pat galime naudoti jūsų duomenis jūsų prašymams apdoroti ir atsakyti, kai susisiekiate su mumis. Gavę aiškų jūsų išankstinį sutikimą, mes galime bendrinti jūsų asmens duomenis su trečiųjų šalių partneriais, kurie gali atsiųsti jums rinkodaros pranešimus apie savo produktus ir paslaugas. Gavę aiškų jūsų išankstinį sutikimą,

PASTABA: Bet kokiam aukščiau aprašytam jūsų duomenų naudojimo būdui, kuriam reikalingas jūsų išankstinis aiškus sutikimas, atminkite, kad galite atšaukti savo sutikimą susisiekę su mumis.

„Slapukų“ apibrėžimas

Slapukai yra nedideli teksto fragmentai, naudojami informacijai saugoti žiniatinklio naršyklėse. Slapukai plačiai naudojami identifikatoriams ir kitai informacijai saugoti ir gauti kompiuteriuose, telefonuose ir kituose įrenginiuose. Panašiems tikslams taip pat naudojame kitas technologijas, įskaitant duomenis, kuriuos saugome jūsų žiniatinklio naršyklėje ar įrenginyje, identifikatorius, susietus su jūsų įrenginiu, ir kitą programinę įrangą. Šiame slapukų pareiškime visas šias technologijas vadiname „slapukais“.

Slapukų naudojimas

Mes naudojame slapukus, kad galėtume teikti, apsaugoti ir tobulinti savo produktus ir paslaugas, pavyzdžiui, suasmenindami turinį, siūlydami ir įvertindami skelbimus, suprasdami vartotojų elgseną ir užtikrindami saugesnę patirtį. Atminkite, kad konkretūs slapukai, kuriuos galime naudoti, skiriasi priklausomai nuo konkrečių jūsų naudojamų svetainių ir paslaugų.

Asmens duomenų atskleidimas

Mes suteikiame tam tikrus asmens duomenis prieinamiems strateginiams partneriams, kurie dirba su mumis, kad teiktų mūsų produktus ir paslaugas arba padėtų mums parduoti klientus. Asmens duomenis mes bendrinsime tik su šiomis įmonėmis, kad galėtume teikti ar tobulinti savo produktus, paslaugas ir reklamą; ji nebus bendrinama su trečiosiomis šalimis jų pačių rinkodaros tikslais be jūsų išankstinio aiškaus sutikimo.

Duomenų atskleidimas arba saugojimas, perdavimas ir apdorojimas

Ⅰ. Teisinių įsipareigojimų vykdymas:

Dėl privalomų Europos ekonominės erdvės arba šalies, kurioje naudotojas gyvena, įstatymų egzistuoja arba įvyko tam tikri teisės aktai ir reikia vykdyti tam tikrus teisinius įsipareigojimus. EEE rezidentų asmens duomenų tvarkymas — Kaip aprašyta toliau, jei gyvenate Europos ekonominėje erdvėje (EEE), jūsų asmens duomenų tvarkymas bus įteisintas: kai mums reikia jūsų sutikimo tvarkyti jūsų asmens duomenis, toks tvarkymas bus pateisinamas pagal Bendrojo duomenų apsaugos reglamento (ES) (toliau – BDAR) 6 straipsnio 1 dalį.

Ⅱ. Siekiant pagrįstai įgyvendinti ar taikyti šį straipsnį:

Mes galime dalytis asmens duomenimis su visomis susijusiomis įmonėmis. Sujungimo, reorganizavimo, įsigijimo, bendros įmonės, perleidimo, atskyrimo, perdavimo ar pardavimo ar perleidimo atveju, įskaitant visą bankroto ar panašią procedūrą, galime perleisti visus asmens duomenis atitinkamai trečiajai šaliai. Mes taip pat galime atskleisti asmens duomenis, jei sąžiningai nusprendžiame, kad atskleisti tai pagrįstai būtina siekiant apsaugoti mūsų teises ir imtis galimų teisių gynimo priemonių, įgyvendinti mūsų sąlygas ir sąlygas, ištirti sukčiavimą ar apsaugoti savo veiklą ar vartotojus.

Ⅲ. Teisės laikymasis ir saugumas arba ginti kitas teises

Mums gali prireikti atskleisti asmens duomenis pagal įstatymą, teisinį procesą, bylinėjimąsi ir (arba) viešųjų ir vyriausybinių institucijų prašymus jūsų gyvenamojoje šalyje ar už jos ribų. Mes taip pat galime atskleisti asmens duomenis, jei nustatysime, kad nacionalinio saugumo, teisėsaugos ar kitais visuomenei svarbiais klausimais atskleidimas yra būtinas ar tinkamas.

Vaikai

Mūsų produktai ir paslaugos yra skirti suaugusiems. Atitinkamai mes sąmoningai nerenkame, nenaudojame ir neatskleidžiame duomenų iš vaikų iki 16 metų. Jei sužinosime, kad surinkome asmens iki 16 metų vaiko arba atitinkamo minimalaus amžiaus, priklausomai nuo jurisdikcijos, asmens duomenis, imsimės veiksmų, kad ištrintume duomenis kuo greičiau. Prašome nedelsiant susisiekti su mumis, jei sužinosite, kad vaikas iki 16 metų mums pateikė asmens duomenis.

Jūsų teisės

Imamės pagrįstų veiksmų, siekdami užtikrinti, kad jūsų asmens duomenys būtų tikslūs, išsamūs ir atnaujinti. Jūs turite teisę pasiekti, taisyti ar ištrinti mūsų renkamus asmens duomenis. Jūs taip pat turite teisę bet kuriuo metu apriboti ar prieštarauti tolesniam jūsų asmens duomenų tvarkymui. Jūs turite teisę gauti savo asmens duomenis susistemintu ir standartiniu formatu. Galite pateikti skundą kompetentingai duomenų apsaugos institucijai dėl jūsų asmens duomenų tvarkymo. Siekdami apsaugoti jūsų asmens duomenų privatumą ir saugumą, galime paprašyti jūsų duomenų, kad galėtume patvirtinti jūsų tapatybę ir teisę prieiti prie tokių duomenų, taip pat ieškoti ir pateikti jums mūsų saugomus asmens duomenis. Yra atvejų, kai taikomi įstatymai ar reguliavimo reikalavimai leidžia arba reikalauja, kad mes atsisakytume pateikti arba ištrinti kai kuriuos ar visus mūsų saugomus asmens duomenis. Norėdami pasinaudoti savo teisėmis, galite susisiekti su mumis. Mes atsakysime į jūsų užklausą per pagrįstą laiką ir bet kuriuo atveju per mažiau nei 30 dienų.

Trečiųjų šalių svetainės ir paslaugos

Kai klientas valdo nuorodą į trečiosios šalies svetainę, kuri yra su mumis susijusi, mes neprisiimame jokių įsipareigojimų ar atsakomybės už tokią politiką dėl trečiosios šalies privatumo politikos. Mūsų svetainėse, produktuose ir paslaugose gali būti nuorodų į trečiųjų šalių svetaines, produktus ir paslaugas arba galimybė joms pasiekti. Mes neatsakome už tų trečiųjų šalių taikomą privatumo praktiką, taip pat neatsakome už informaciją ar turinį, kurį turi jų produktai ir paslaugos. Šis privatumo pareiškimas taikomas tik duomenims, kuriuos mes surinkome per savo produktus ir paslaugas. Prieš pradedant naudotis jų svetainėmis, produktais ar paslaugomis, raginame perskaityti bet kurios trečiosios šalies privatumo politiką.

Duomenų saugumas, vientisumas ir saugojimas

Mes naudojame pagrįstas technines, administracines ir fizines saugumo priemones, skirtas apsaugoti ir padėti išvengti neteisėtos prieigos prie jūsų duomenų ir teisingai naudoti surinktus duomenis. Mes saugosime jūsų asmens duomenis tiek, kiek tai būtina šiame privatumo pareiškime nurodytiems tikslams pasiekti, nebent ilgesnis saugojimo laikotarpis yra privalomas arba leidžiamas įstatymų.

Šio privatumo pareiškimo pakeitimai

Mes galime periodiškai keisti šį privatumo pareiškimą, kad, be kitų priežasčių, neatsiliktume nuo naujų technologijų, pramonės praktikos ir reguliavimo reikalavimų. Toliau naudodamiesi mūsų produktais ir paslaugomis po Privatumo pareiškimo įsigaliojimo dienos, jūs sutinkate su pataisytu Privatumo pareiškimu. Jei nesutinkate su persvarstytu susisiekite su mumis privatumo pareiškimu, nesinaudokite mūsų produktais ar paslaugomis ir susisiekite su mumis, kad uždarytumėte savo sukurtą paskyrą.

Susisiekite su mumis

Jei turite klausimų dėl šio privatumo pareiškimo ar jo įgyvendinimo, galite susisiekti su mumis: Mūsų kontaktai

Parduok seną telefoną ir nusipirk naują!